Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran We Bar

Wah Marathi

Restoran We Bar Ityönekeýlik bu butiki restoranyň açarydyr. Adaty ýerli sungat e-faktlary görnüşindäki goýy reňkler, displeýler we söwda merkezi geýim hökmünde hereket edýär. Tebigy elementler - agaç, daşlar we ýagtylygyň we kölegäniň özüne çekiji oýny, bir bölümden beýlekisine akýan wagtyňyz Ylahy tejribäni janlandyrýar. Ol hindi filosofiýasyny funksional, ýöne duýgy we wizual lezzet hödürleýän ussatlyk bilen suratlandyrýar.

Taslamanyň ady : Wah Marathi, Dizaýnerleriň ady : Ketan Jawdekar, Müşderiniň ady : Magarpatta Clubs and Resorts Pvt. Ltd..

Wah Marathi Restoran We Bar

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.