Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Toplumy

Relax

Kofe Toplumy Toplumyň esasy maksady gatnaşyklaryň iýmitlenmegini höweslendirmek. Kofe içmek bilen gadymy däp-dessury häzirki döwrüň çalt dünýäsine getirmegi maksat edinýär. Senagat beton ansambly we näzik farfor adaty bolmadyk kontrast döredýär we dürli dokumalar biri-birini görkezýär. Toplumyň arasyndaky gatnaşyklary berkitmek maksady, elementleriň goşmaça görnüşlerinde ýüze çykýar. Kuboklar özbaşdak durup bilmeýändigi sebäpli, diňe umumy tarelka ýerleşdirilende, kofe toplumy adamlary kofe içip otyrka biri-biri bilen gürleşmäge çagyrýar.

Taslamanyň ady : Relax, Dizaýnerleriň ady : Rebeka Pakozdi, Müşderiniň ady : Pakozdi.

Relax Kofe Toplumy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.