Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dowamly Oturgyç

X2Chair

Dowamly Oturgyç Günäkär görnüşler we materiallaryň saýlanylmagy, bu oturgyjyň innowasiýa ukybyny müň ömri ýokarlandyrýar. “X2Chair”, önümleriň konwertirlemegine doly bil baglaýan synag synag synagynyň netijesidir. Köpugurly bolmak üçin döredilen bu obýekt, umumylaşdyrma düşünjesine eýerýär we ekofriendiki dizaýnyň beýanydyr. Estetiki arassalamak we daşky gurşawa laýyklyk, materiallary gözlemek we ekologiýa taýdan arassa gurluşyk usullary bilen bilelikde oýlanyşykly işlemek arkaly ýygnak nokadyny tapýar. Maglumat: caporasodesign.it - lessmore.it

Taslamanyň ady : X2Chair, Dizaýnerleriň ady : Giorgio Caporaso, Müşderiniň ady : Giorgio Caporaso Design.

X2Chair Dowamly Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.