Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Transport Merkezi

Viforion

Transport Merkezi Taslama, töwerekdäki şäher ilatly nokatlaryny, demir ýol menzili, metro bekedi, nil desgasy we awtobus duralgasy ýaly dürli transport ulgamlaryny birleşdirmek arkaly döredilen aňsat we täsirli usul bilen dinamiki durmuşyň merkezine birikdirýän Transport HUB-dyr. geljekdäki ösüş üçin katalizator boljak ýer.

Taslamanyň ady : Viforion, Dizaýnerleriň ady : Ahmed Khaled, Müşderiniň ady : COSIGN GROUP , Polygon Design Studio.

Viforion Transport Merkezi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.