Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Otagy, Bölek Satuw

Networking

Sergi Otagy, Bölek Satuw Her gün ulanýan sport materiallarymyz dünýäniň dürli künjeklerinde öndürilýär. Sport dükanlarynyň tekjelerinde alyjylara örän çylşyrymly marketing we logistika ulgamy arkaly hödürlenýär. Iň oňat tor bilen markalardan birine geçiň. Europeewropanyň dürli ýurtlarynda dizaýnerler tarapyndan kolleksiýa öndürmek, ýokary hilli önümçilik bilen meşgullanýan Hytaýda öndürijiler tarapyndan öndürilýär. Türkiýede döredilen marketing kompaniýasy arkaly bütin dünýä we sarp edijilere ýetýär. Böküş sergi toplumynyň ikinji sergi otagy hem bu çylşyrymly tor temasynda guruldy.

Taslamanyň ady : Networking, Dizaýnerleriň ady : Ayhan Güneri, Müşderiniň ady : JUMP/GENMAR.

Networking Sergi Otagy, Bölek Satuw

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.