Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Özbaşdak Düzülip Bilinýän Kompýuter

BENT

Özbaşdak Düzülip Bilinýän Kompýuter Köpçülikleýin özleşdirmek ýörelgesi bilen döredilen, köpçülikleýin önümçiligiň çäginde ulanyjylaryň isleglerini has gowy ýerine ýetirmek. Bu taslamadaky esasy kynçylyk, köpçülikleýin önümçiligiň çäginde dört ulanyjy toparynyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrjak dizaýny çykarmakdy. Üç esasy özleşdirme elementi bu ulanyjy toparlary üçin önümi tapawutlandyrmak üçin kesgitlenýär we ulanylýar: 1. ekran paýlaşmak2 .skran beýikligini sazlamak3.keyboard-kalkulýator kombinasiýasy.

Taslamanyň ady : BENT, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : Vestel Electronics Co..

BENT Özbaşdak Düzülip Bilinýän Kompýuter

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.