Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bilim Üçin Gysgyç Depderçesi

Pupil 107

Bilim Üçin Gysgyç Depderçesi 107-nji okuwçy: Geljekki bilimde ýene bir ädim. Ylham berýän bilim hiç wagt beýle aňsat bolmandy. 107-nji okuwçy öwrenmek üçin täze mümkinçilikleriň giň dünýäsini öwrenýär. Iň ýokary dizaýny, HD standartlaryny öz içine alýan, Windows 8 suwuk öndürijiligi bilen birleşdirýän 107-nji okuwçy, bütin dünýädäki talyplaryň bilim isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi. Iň ýokary hilli Bilime hoş geldiňiz.

Taslamanyň ady : Pupil 107, Dizaýnerleriň ady : Jp Inspiring Knowledge, Müşderiniň ady : JP - inspiring knowledge.

Pupil 107 Bilim Üçin Gysgyç Depderçesi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.