Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bilim Üçin Gysgyç Depderçesi

Pupil 107

Bilim Üçin Gysgyç Depderçesi 107-nji okuwçy: Geljekki bilimde ýene bir ädim. Ylham berýän bilim hiç wagt beýle aňsat bolmandy. 107-nji okuwçy öwrenmek üçin täze mümkinçilikleriň giň dünýäsini öwrenýär. Iň ýokary dizaýny, HD standartlaryny öz içine alýan, Windows 8 suwuk öndürijiligi bilen birleşdirýän 107-nji okuwçy, bütin dünýädäki talyplaryň bilim isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi. Iň ýokary hilli Bilime hoş geldiňiz.

Taslamanyň ady : Pupil 107, Dizaýnerleriň ady : Jp Inspiring Knowledge, Müşderiniň ady : JP - inspiring knowledge.

Pupil 107 Bilim Üçin Gysgyç Depderçesi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.