Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bilim Üçin Gysgyç Depderçesi

Pupil 107

Bilim Üçin Gysgyç Depderçesi 107-nji okuwçy: Geljekki bilimde ýene bir ädim. Ylham berýän bilim hiç wagt beýle aňsat bolmandy. 107-nji okuwçy öwrenmek üçin täze mümkinçilikleriň giň dünýäsini öwrenýär. Iň ýokary dizaýny, HD standartlaryny öz içine alýan, Windows 8 suwuk öndürijiligi bilen birleşdirýän 107-nji okuwçy, bütin dünýädäki talyplaryň bilim isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi. Iň ýokary hilli Bilime hoş geldiňiz.

Taslamanyň ady : Pupil 107, Dizaýnerleriň ady : Jp Inspiring Knowledge, Müşderiniň ady : JP - inspiring knowledge.

Pupil 107 Bilim Üçin Gysgyç Depderçesi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.