Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Asma Stend

Nobolu

Asma Stend Grafiki dizaýnda fon bolan Şinn Asano tarapyndan döredilen Sen, 2D hatary 3D görnüşe öwürýän polat mebelleriň 6 bölegi. “Nobolu hanger stendini” öz içine alýan her bir eser, adaty ýapon senetleri we nagyşlary ýaly täsin çeşmelerden ylham alyp, dürli programmalarda görnüşini we işleýşini aňlatmak üçin artykmaçlygy azaldýan setirler bilen döredildi. “Nobolu” asma stendi, ýapon ieroglifleriniň şekillerinden ylham alýar. Aşagy ot, ortasy gün, ýokarsy bolsa agaç, ýagny günüň dogýandygyny aňladýar.

Taslamanyň ady : Nobolu, Dizaýnerleriň ady : Shinn Asano, Müşderiniň ady : Shinn Asano Design Co., Ltd..

Nobolu Asma Stend

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.