Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Elektrik Rozetkasy Dizaýny

Easy Socket

Elektrik Rozetkasy Dizaýny Maýyplar, garrylar, wagtlaýyn maýyplar we sagdyn adamlar bu meseläniň esasyny düzýärler. Her niçigem bolsa, diňleýjilerimiň elleri, gollary, barmaklary ýa-da wagtlaýyn maýyplary, ýagny adaty ulanyp bilmeýänler bardy ( nusgawy) rozetka we wilka. Bu rozetka dizaýny, maksatly diňleýjilerim ýaly tirsek, elleriň, aýaklaryň, dabanyň, goluňyzyň gyrasyny ulanyp, aňsatlyk bilen ulanyp boljak enjama. Men "alhliumumy" etjek boldum Dizaýn ".

Taslamanyň ady : Easy Socket, Dizaýnerleriň ady : Akin Kayiket, Müşderiniň ady : .

Easy Socket Elektrik Rozetkasy Dizaýny

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.