Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Göçme Batareýa Korpusy

Parallel

Göçme Batareýa Korpusy “IPhone 5” ýaly, “Parallel” 2500mAh super batareýa banky bilen sarp edijileri kynlaşdyrar - bu ömrüň dowamlylygy 1,7X köp. Elmydama ýolda we iPhone-yň mümkinçiliklerinden doly peýdalanýan sarp edijiler üçin bu örän amatly. Parallel, goşmaça polikarbonat korpusy bilen aýrylýan batareýa. Has köp güýç talap edilende ýapyň. Agramy ýeňilleşdirmek üçin aýyryň. Ergonomiki taýdan eliňize laýyk gelmek üçin döredildi. Gurlan ýyldyrym kabeli we gorag korpusyna gabat gelýän 5 reňk bilen, iPhone 5 bilen deň uzynlygy bar.

Taslamanyň ady : Parallel, Dizaýnerleriň ady : Appcessory Pte Ltd, Müşderiniň ady : Gosh!.

Parallel Göçme Batareýa Korpusy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.