Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tehnologiýa Banky

Absa

Tehnologiýa Banky allen International, Johannesohannesburgdaky Clearwater söwda merkezinde innowasion 'Laboratoriýa' şahamçasyny döretmegi haýyş etdi. ABSA filialy innowasiýa önümlerini we amallaryny tutuş tora ýaýratmazdan ozal synag laboratoriýasy hökmünde ulanmak isledi. Täze “Laboratoriýa” bölümi müşderiler üçin has interaktiw gurşaw döretmek we bank işiniň täze usullaryny barlamak üçin prototip tehnologiýasyna ünsi jemlär. “Exclusive Banking”, bölek satuw geňeşçileri we ýokary traffikli “Transactional bank” üçin dürli müşderi syýahatyny döredip, has köp müşderi merkezi şahasy düşünjesini berip bildik.

Taslamanyň ady : Absa, Dizaýnerleriň ady : Allen International, Müşderiniň ady : allen international.

Absa Tehnologiýa Banky

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.