Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bank Hq Bölümi

DBS HQ

Bank Hq Bölümi allen International-yň gysgaça maglumaty, Singapuryň Marina Baý Maliýe Merkezi diňinde ýerleşýän täze ştab-kwartirasynda müşderiler üçin tejribe tejribesini ýokarlandyrmak we gowulandyrmak üçin bank tehnologiýalarynda iň täze maglumatlary durmuşa geçirmekdi. Netijede bölek satuw bankynyň dizaýny, herekete duýgur interaktiw sanly garşylaýyş diwaryny, çalt amallar üçin çalt hyzmat ediş stansiýalaryny we ýarym hususy maslahat merkezlerinde bank kömekçi bölümlerini oturtmagy ulanýar. Şeýle hem, şahamça 300 orunlyk auditoriýany we “Channel News Asia” üçin ilkinji bölümdäki telewizion studiýany öz içine alýar. Bagyşlanan otaglar

Taslamanyň ady : DBS HQ, Dizaýnerleriň ady : Allen International, Müşderiniň ady : allen international.

DBS HQ Bank Hq Bölümi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.