Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Komod

shark-commode

Komod Commode açyk tekje bilen birleşýär we bu hereket duýgusyny berýär we iki bölek ony has durnuklaşdyrýar. Dürli ýerüsti bezegleri we dürli reňkleri ulanmak dürli keýp döretmäge mümkinçilik berýär we dürli interýerleriň arasynda gurup bolýar. Closedapyk komod we açyk tekje janly-jandaryň hyýalyny berýär.

Taslamanyň ady : shark-commode, Dizaýnerleriň ady : Viktor Kovtun, Müşderiniň ady : Xo-Xo-L design.

shark-commode Komod

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.