Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Okuw Merkezi

STARLIT

Okuw Merkezi “Starlit” okuw merkezi, 2-6 ýaş aralygyndaky çagalar üçin rahat okuw şertlerinde öndürijilik okuwlaryny üpjün etmek üçin döredildi. Gonkongdaky çagalar ýokary basyşda okaýarlar. Formanyň we giňişligiň ýerleşişi arkaly güýçlendirmek we dürli programmalara laýyk bolmak üçin biz Gadymy Rim şäher meýilnamasyny ulanýarys. Tegelek elementler, synp otaglaryny we studiýalary iki dürli ganatyň arasynda zynjyrlamak üçin ok okunyň içinde şöhlelenýän gollar boýunça adatydyr. Bu okuw merkezi, iň giň ýer bilen ýakymly okuw atmosferasyny döretmek üçin döredildi.

Taslamanyň ady : STARLIT, Dizaýnerleriň ady : Catherine Cheung, Müşderiniň ady : STARLIT LEARNING CENTRE.

STARLIT Okuw Merkezi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.