Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Transport Gaplamasy Gaplamanyň

The Cube

Transport Gaplamasy Gaplamanyň Biziň gol önümimiz Kub, gaplama pudagynda patentlenen bozujy tehnologiýa bolan açyk arhitektura örtük ulgamy; Öndürijileriň önümçilik liniýasynyň ahyrynda önümi ýüklemekden, eltip bermek üçin ýük awtoulagyna, göni bölek satuw nokadyna ýa-da dürli pudaklaryň distribýutorlaryna, gaplamany azaltmak we çykdajylaryň derejesini ýok etmek üçin döredilen ýeke-täk bazar çözgüdi. . Walmart-dan Daşky gurşaw we ISTA Testing görkezmelerine laýyk gelýän ilkinji gaplama dizaýny.

Taslamanyň ady : The Cube, Dizaýnerleriň ady : Luis Felipe Rego, Müşderiniň ady : Smart Packaging Systems.

The Cube Transport Gaplamasy Gaplamanyň

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.