Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Arak

Kasatka

Arak "KASATKA" premium arak hökmünde işlenip düzüldi. Dizaýn çüýşe görnüşinde-de, reňklerde-de minimalistdir. Simpleönekeý silindr çüýşesi we çäkli reňkler (ak, çal, gara reňkler) önümiň kristal arassalygyny, minimalistik grafiki çemeleşmäniň nepisligini we stilini nygtaýar.

Taslamanyň ady : Kasatka, Dizaýnerleriň ady : Anastasia Smyslova, Müşderiniň ady : Anastasia Smyslova.

Kasatka Arak

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.