Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bistro

Ubon

Bistro Ubon, Kuweýt şäheriniň merkezinde ýerleşýän Taý bistro. Birnäçe gün bäri söwda bilen meşgullanýan Fahad Al salim köçesine seredýär. Bu bistronyň kosmos programmasy aşhana, ammar we tualet meýdançalarynyň hemmesi üçin netijeli dizaýny talap edýär; giň nahar meýdanyna mümkinçilik berýär. Munuň amala aşmagy üçin içerki bar bolan gurluş elementleri bilen sazlaşykly birleşdirilmeli ýerlerde işleýär.

Taslamanyň ady : Ubon, Dizaýnerleriň ady : Rashed Alfoudari, Müşderiniň ady : .

Ubon Bistro

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.