Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çekme, Oturgyç We Stol Kombisi

Ludovico Office

Çekme, Oturgyç We Stol Kombisi “Ludovico” esasy mebellerinde bolşy ýaly, bu ofis wersiýasy hem şol bir ýörelgä eýedir, esasy oturgyjyň bir bölegi hökmünde görlüp, oturgyçda doly oturgyjy çekişde gizlemekdir. Köpler oturgyçlary ýene iki sany çekiji diýip pikir ederler. Diňe yza çekilende, çyzgylar bilen doldurylan şeýle köp adamly ýerden göni oturgyç çykýandygyny görýäris. Ylham, Pittamiglio kastasyna we ähli simwoliki, gizlin habarlara, gizlin we garaşylmadyk gapylara ýa-da doly otaglara baryp görmekden geldi.

Taslamanyň ady : Ludovico Office, Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : Sibille.

Ludovico Office Çekme, Oturgyç We Stol Kombisi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.