Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Elsiz Söhbetdeşlik

USB Speaker and Mic

Elsiz Söhbetdeşlik “DIXIX USB Speaker & Mic” onuň işlemegi üçin döredildi. Mikrofoner internet arkaly elsiz gürleşmek üçin amatlydyr, sesiňizi alyja aç-açan bermek üçin mikrofon size seredýär we gürleýjisi siziň bilen gürleşýän adamyňyzyň sesini çykarar.

Taslamanyň ady : USB Speaker and Mic, Dizaýnerleriň ady : Yen Lau, Müşderiniň ady : Dixix International Ltd..

USB Speaker and Mic Elsiz Söhbetdeşlik

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.