Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sungata Baha

The Kala Foundation

Sungata Baha Hindi suratlary üçin köpden bäri dünýä bazary bar, emma hindi sungatyna bolan gyzyklanma ABŞ-da azaldy. Hindi halk suratlarynyň dürli görnüşleri barada düşünje bermek üçin Kala gaznasy, suratlary görkezmek we halkara bazaryna has elýeterli etmek üçin täze platforma hökmünde döredildi. Gazna web sahypasyndan, ykjam programmadan, redaksiýa kitaplary bilen sergiden we boşlugy aradan aýyrmaga we bu suratlary has köp tomaşaçy bilen baglanyşdyrmaga kömek edýän önümlerden ybarat.

Taslamanyň ady : The Kala Foundation, Dizaýnerleriň ady : Palak Bhatt, Müşderiniň ady : Palak Bhatt.

The Kala Foundation Sungata Baha

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.