Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Waza

Rainforest

Waza “Rainforest” wazalary 3D dizaýn şekilleriniň we adaty Skandinaw bug bugy tehnikasynyň garyndysydyr. El şekilli bölekler agyr agramly ýüzýän reňkli gaty galyň aýna. Studiýa ýygyndysy tebigatyň gapma-garşylyklary we sazlaşygy nädip döredýär.

Taslamanyň ady : Rainforest, Dizaýnerleriň ady : Sini Majuri, Müşderiniň ady : Sini Majuri.

Rainforest Waza

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.