Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gämi Duralgasynyň Durkuny Täzelemek

Dongmen Wharf

Gämi Duralgasynyň Durkuny Täzelemek “Dongmen” gämi duralgasy, Çengdunyň ene derýasynda müňýyllyk köne gämi duralgasydyr. "Köne şäheri täzelemegiň" soňky tapgyry sebäpli bu sebit esasan ýykyldy we täzeden guruldy. Taslama, esasan ýitip giden şäher medeni ýadygärligine sungatyň we täze tehnologiýanyň gatyşmagy arkaly ajaýyp taryhy keşbi hödürlemek we uzak wagtlap uklap ýören şäher infrastrukturasyny işjeňleşdirmek we täzeden işlemek.

Taslamanyň ady : Dongmen Wharf, Dizaýnerleriň ady : Yingjie Lin Yuanyuan Zhang, Müşderiniň ady : Verge Creative Design.

Dongmen Wharf Gämi Duralgasynyň Durkuny Täzelemek

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.