Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Elektrik Gitara

Eagle

Elektrik Gitara Bürgüt, “Streamline” we “Organic” dizaýn filosofiýalary bilen ylhamlanan täze dizaýn dili bolan ýeňil, futuristik we heýkeltaraş dizaýnyna esaslanýan täze elektrik gitara düşünjesini hödürleýär. Form we funksiýa deňagramly nisbatlar, aralyk göwrümler we akym we tizlik duýgusy bilen ajaýyp çyzyklar bilen birleşýär. Hakyky bazardaky iň ýeňil elektrik gitaralarynyň biri bolsa gerek.

Taslamanyň ady : Eagle, Dizaýnerleriň ady : David Flores Loredo, Müşderiniň ady : David Flores Loredo.

Eagle Elektrik Gitara

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.