Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Garyşyk Bina

GAIA

Garyşyk Bina Gaia, metro duralgasyny, uly söwda merkezini we şäheriň iň möhüm şäher seýilgähini öz içine alýan täze teklip edilen hökümet binasynyň golaýynda ýerleşýär. Heýkeltaraş hereketi bilen garyşyk ulanylýan bina ofisleriň ýaşaýjylary we ýaşaýyş ýerleri üçin döredijilik özüne çekiji bolup hyzmat edýär. Munuň üçin şäher bilen binanyň arasynda üýtgedilen sinergiýa gerek. Dürli programmirleme ýerli matany günüň dowamynda işjeň çekýär we ýakyn wagtda iň köp nokat boljak zadyň katalizatoryna öwrülýär.

Taslamanyň ady : GAIA, Dizaýnerleriň ady : Uribe Schwarzkopf and LA Arquitectos, Müşderiniň ady : Leppanen + Anker Arquitectos.

GAIA Garyşyk Bina

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.