Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Zeýtun Jamy

Oli

Zeýtun Jamy Görünýän minimalist obýekt OLI, funksiýasyna, belli bir zerurlykdan dörän çukurlary gizlemek pikirine esaslanyp döredildi. Dürli ýagdaýlara syn etmek, çukurlaryň nejisligi we zeýtun gözelligini ýokarlandyrmak zerurlygy yzarlandy. Iki maksatly gaplama hökmünde Oli bir gezek açylanda garaşylmadyk faktory nygtamak üçin döredildi. Dizaýner, zeýtun görnüşi we ýönekeýligi bilen ylham aldy. Farfor saýlamak materialyň gymmaty we ulanylyşy bilen baglanyşykly.

Taslamanyň ady : Oli, Dizaýnerleriň ady : Miguel Pinto Félix, Müşderiniň ady : MPFXDESIGN.

Oli Zeýtun Jamy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.