Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çagalar Üçin Saçak Gaplary

Nyx

Çagalar Üçin Saçak Gaplary Bilelikdäki dizaýnyň çäksiz serhetleri bar we bu taslamanyň çeşmesi bolup durýar. “Nyx Kids” saçak önümleri, 10 ýaşly oglan Eliýas Robineau bilen zehinli dizaýner Aleks Petuniniň arasyndaky üýtgeşik hyzmatdaşlyk. Çagalarymyzda ajaýyp arzuwlarymyz bar, ýöne ulular hökmünde hakyky dünýä üçin çäkleri we çäkleri kesgitlemegi öwrendik. YORB DESIGN-iň futuristik markasy bilen işlenip düzülen oýnawaç gap-gaç kolleksiýasy, doly dizaýn dizaýnyna rugsat bermegiň özboluşly aýratynlygyna eýe boldy. Ulanyjy özüne degişlilik duýgusyny berýän setirde öz nagşyny, reňkini we görnüşini saýlap biler.

Taslamanyň ady : Nyx, Dizaýnerleriň ady : Alex Petunin & Elijah Robineau, Müşderiniň ady : YORB DESIGN.

Nyx Çagalar Üçin Saçak Gaplary

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.