Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çagalar Üçin Saçak Gaplary

Nyx

Çagalar Üçin Saçak Gaplary Bilelikdäki dizaýnyň çäksiz serhetleri bar we bu taslamanyň çeşmesi bolup durýar. “Nyx Kids” saçak önümleri, 10 ýaşly oglan Eliýas Robineau bilen zehinli dizaýner Aleks Petuniniň arasyndaky üýtgeşik hyzmatdaşlyk. Çagalarymyzda ajaýyp arzuwlarymyz bar, ýöne ulular hökmünde hakyky dünýä üçin çäkleri we çäkleri kesgitlemegi öwrendik. YORB DESIGN-iň futuristik markasy bilen işlenip düzülen oýnawaç gap-gaç kolleksiýasy, doly dizaýn dizaýnyna rugsat bermegiň özboluşly aýratynlygyna eýe boldy. Ulanyjy özüne degişlilik duýgusyny berýän setirde öz nagşyny, reňkini we görnüşini saýlap biler.

Taslamanyň ady : Nyx, Dizaýnerleriň ady : Alex Petunin & Elijah Robineau, Müşderiniň ady : YORB DESIGN.

Nyx Çagalar Üçin Saçak Gaplary

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.