Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diwar Asylan Wc Pan

SEREL Purity

Diwar Asylan Wc Pan Arassa hajathana çüýşesi ýumşak geçişleriň agdyklyk etmegine girse-de, daşky gurşawda ýönekeý we minimal şemallary galdyrýar. Diňe estetikasy bilen ulanyjysyna täsir etmän, arassaçylyk we bigünälik bilen hem duşuşýar we tebigata hormat goýýar. Oturgyç örtüginiň toplumynyň dizaýny, aňsat sökülip bilinýän, gulplama mehanizminiň tualet oturgyçlarynyň dizaýny, gapak toplumynyň içki bölegine salynjak funksiýa dolandyryş düwmeleri. Ulanyjy bilen habarlaşýan düwmeler hapa bolmak iň kyn ýerlere ýerleşdirilýär, şonuň üçin bu arassaçylyk meselesinde goşmaça artykmaçlygy üpjün edýär.

Taslamanyň ady : SEREL Purity, Dizaýnerleriň ady : SEREL Seramic Factory, Müşderiniň ady : Matel Hammadde San. ve Tic A.S Serel Sanitary Factory.

SEREL Purity Diwar Asylan Wc Pan

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.