Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýüzük We Gulakhalka

Droplet Collection

Ýüzük We Gulakhalka “Droplet” şaý-sepler kolleksiýasy ylhamyny suw damjasynyň rahatlygyndan we gözelliginden alýar. 3D dizaýny we adaty iş usuly tehnikasyny birleşdirip, ýaprakdaky damjalaryň emele gelşini öwrenýär. Jaýlanan 925 kümüşden ýasalan suw damjasynyň şöhlelendiriji ýüzüne meňzeýär, süýji suw merjenleri hem dizaýna oýnawaç birleşdirilýär. Halkanyň we gulakhalkalaryň her burçy dizaýny köp taraply saklap, başga bir görnüşi görkezýär.

Taslamanyň ady : Droplet Collection, Dizaýnerleriň ady : Lisa Zhou, Müşderiniň ady : Little Rambutan Jewellery.

Droplet Collection Ýüzük We Gulakhalka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.