Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Stoly

Cell

Kofe Stoly Bu mebel bölegi, içerki giňişligiň hilini we estetikasyny ýokarlandyrmagy we sarp ediş we köpçülikleýin önümçilik bilen baglanyşykly meseleleri gozgamagy maksat edinýär. Bu taslama öýjüklerden durýar. Her öýjük dürli zerurlyga, dürli ölçeg we reňkdäki dürli ammar meýdanyna laýyk gelýär. Reňkler biri-biri bilen we ýerleşdirilen giňişlik bilen täsirleşýär. Hereketde amatlylygy gazanmak üçin kofe stoly tigirlerde bolup biler. Tigirlerde bolmasa, her öýjük galan böleklerden aýrylyp, gapdal stol hökmünde ýerleşdirilip bilner. Mundan başga-da, birmeňzeş reňkdäki we ululykdaky öýjükler gaýtalanyp, diwara ýerleşdirilip bilner.

Taslamanyň ady : Cell, Dizaýnerleriň ady : Anna Moraitou, Müşderiniň ady : Anna Moraitou, desarch architects.

Cell Kofe Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.