Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ulag

Shark

Ulag Akula, Drag güýjüni uçmak üçin peýdaly güýje öwrüp bilýän düşünje serişdesidir. Şarkyň dizaýn pelsepesi ilki bilen Drag güýjüni tutmakdyr, soňra howa akymyna garşylyk sebäpli ulag ýerden göterilende, howa akymyny gollaryndaky deşiklerden geçirer. Bu deşikler çalt we ýapylar we Şarkyň özüni has deňagramly saklamagy üçin.

Taslamanyň ady : Shark, Dizaýnerleriň ady : Amin Einakian, Müşderiniň ady : Amin Einakian.

Shark Ulag

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.