Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat

Ring Watch

Sagat “Ring Watch”, iki halkanyň peýdasyna sanlary we elleri ýok etmek arkaly adaty sagadyň iň aňsatlaşdyrylmagyny aňladýar. Bu minimalistik dizaýn, sagadyň özüne çekiji estetikasy bilen ajaýyp durmuş gurýan arassa we ýönekeý görnüşi üpjün edýär. Bu gol täji, sagady üýtgetmek üçin täsirli serişdäni üpjün edýär, gizlin elektron syýa ekrany ajaýyp kesgitleme bilen açyk reňk zolaklaryny görkezýär, netijede analog tarapyny saklaýar we batareýanyň has uzak ömrüni üpjün edýär.

Taslamanyň ady : Ring Watch, Dizaýnerleriň ady : Javier Vallejo Garcia, Müşderiniň ady : JVG - Javier Vallejo Garcia.

Ring Watch Sagat

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.