Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Konsol

Qadem Hooks

Konsol “Qadem Hooks” tebigatdan ylham alýan konsol funksiýasy bolan sungat eseri. Bugdaýy bir obadan beýlekisine daşamak üçin “Qadem” (köne agaç gatyryň eýer arkasy) bilen bilelikde ulanylan dürli reňkli ýaşyl köne çeňňeklerden ybarat. Çeňňekler köne bugdaý otlaýyş tagtasyna berkidilýär we tamamlanýar üstünde aýna panel bilen.

Taslamanyň ady : Qadem Hooks, Dizaýnerleriň ady : May Khoury, Müşderiniň ady : Badr Adduja.

Qadem Hooks Konsol

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.