Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

Man Hing Bistro

Restoran Gonkongyň çaý restoran menýusyna hyzmat edýän Man Hing Bistro, Şençzheneniň Nan Şan sebitinde tötänleýin naharhana. Restoran birinji gatda bolup, basgançak bilen birinji gat girelgesine birikdirildi. Düzgüniň burçlugyndan ylham alyp, dürli zolaklar bilen oýnaýarys we restoranda tapawutly käbir üçburç nagyşlara düzýäris. Süýtli goňur oturgyçlar we agaç / gara aýna bilen gurşalan daş-töweregi basgançak bilen kassir hasaplaýjysyna örtülen alýumin zolaklary hökman gözüňi özüne çekýär.

Taslamanyň ady : Man Hing Bistro , Dizaýnerleriň ady : Chi Ling Leung, Müşderiniň ady : Man Hing F&B Management Co.Ltd. .

Man Hing Bistro  Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.