Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Optiki Gurnama

Opx2

Optiki Gurnama Opx2 tebigat bilen tehnologiýanyň arasyndaky simbiotik gatnaşygy öwrenýän optiki gurnama. Nagyşlar, gaýtalanmalar we ritmler tebigy emele gelişleri we hasaplaýyş amallarynyň amallaryny beýan edýän gatnaşyk. Gurluşlary öz içine alýan geometriýa, wagtlaýyn aç-açanlyk we / ýa-da dykyzlyk mekgejöwen meýdanynda sürmek hadysasyna meňzeýär ýa-da ikilik koduna seredilende tehnologiýada düşündirilýär. Opx2 çylşyrymly geometriýany döredýär we göwrümi we giňişligi duýmagy kynlaşdyrýar.

Taslamanyň ady : Opx2, Dizaýnerleriň ady : Jonathon Anderson + Matthew Jones, Müşderiniň ady : Jonathon Anderson Studio.

Opx2 Optiki Gurnama

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.