Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Salon Oturgyjy

Opa

Salon Oturgyjy Mebellere şekil berýän ýekeje poslamaýan polat turbanyň owadan we üýtgeşik görnüşi, bu otag oturgyjyny şeýle gyzykly edýär. Oturylyşy emele getirýän turba we egilen faner ony gaty elastik we amatly edýär. Dizaýn gaty ýeňil we näzik duýulýar.

Taslamanyň ady : Opa, Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : .

Opa Salon Oturgyjy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.