Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Arhitektura Düşünjesi

ajando Next Level C R M

Korporatiw Arhitektura Düşünjesi ajando Loft düşünjesi: Maglumat Unilemimiziň gurluşyk materialy. Germaniýanyň Mannheim duralgasynda gaty üýtgeşik bir jaý döredildi. Doly ajando topary 2013-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap şol ýerde ýaşar we işlär. Arhitektor Piter Stasek we Karlsruhe şäherinde ýerleşýän beýik binagärlik binasy binanyň korporatiw binagärlik düşünjesiniň arkasynda durýar. Wheeleriň kwant fizikasy, Iosif M. Hoffmanyň arhitekturasy we elbetde, ajandonyň maglumat tejribesi: "Maglumat dünýäni tegelek edýär". Ilona Kogliniň erkin journalisturnalisti

Taslamanyň ady : ajando Next Level C R M, Dizaýnerleriň ady : Peter Stasek, Müşderiniň ady : ajando Next Level CRM.

ajando Next Level C R M Korporatiw Arhitektura Düşünjesi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.