Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Eller Mugt Wideo Gapy Telefony

Tiara

Eller Mugt Wideo Gapy Telefony Tiara, ulanylýan ýeriň giňligine baglylykda keseligine we wertikal ulanylyşyna laýyklykda döredildi. Önümiň estetiki hilini keseligine we dikligine saklap bolýar. 2,5 we 3,5 dýuým monitorlar üçin niýetlenen patentlenen 90 dereje swivel enjamy monitoryň aňsat aýlanmagyny üpjün edýär. Gapaklar, patentlenen gulp ulgamy arkaly hiç hili kömekçi enjam ýa-da güýç ulanmazdan açylyp bilner. Çalyşýan çarçuwalar we gürleýiş panjaralary garaşylmadyk estetiki täsir edýär.

Taslamanyň ady : Tiara, Dizaýnerleriň ady : RAHSAN AKIN, Müşderiniň ady : NETELSAN.

Tiara Eller Mugt Wideo Gapy Telefony

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.