Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Naharhana

'A' Back Windsor

Naharhana Gaty gaty agaç, adaty birleşdiriji we häzirki zaman enjamlary ajaýyp Windsor oturgyjyny täzeleýär. Patyşa posty bolmak üçin öň aýaklary oturgyçdan geçýär we yzky aýaklary beýiklige ýetýär. Üçburçluk bilen bu güýçli dizaýn, gysyş we dartyş güýçlerini iň ýokary wizual we fiziki täsire öwürýär. Süýt boýagy ýa-da ýagy arassalamak Windsor oturgyçlarynyň dowamly däbini saklaýar.

Taslamanyň ady : 'A' Back Windsor , Dizaýnerleriň ady : Stoel Burrowes, Müşderiniň ady : Stoel Burrowes Studio.

'A' Back Windsor  Naharhana

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.