Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lobbi Meýdançasy

Liantan Shi

Lobbi Meýdançasy Spaceeri üýtgetmek we wizual fokus döretmek üçin uly heýkeltaraş şekilini ulanmak Ilki bilen, giriş beýikliginde agaç dokumasy bilen uly egrilen potolok ýasap, egriniň düýbünde esas dörediň. Soňra sag tarapda sütün sütüni ellips bilen bezelip, üstüni üç sany lotos ýapragy gurşap alýar. Wizual tejribede, tutuş lobbi meýdançasyny göterýän "ösýän lotos" ýalydyr.

Taslamanyň ady : Liantan Shi, Dizaýnerleriň ady : Jack Chen Ya Chang and Angela Chen Shu, Müşderiniň ady : B.P.S design.

Liantan Shi Lobbi Meýdançasy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.