Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şaý-Sepler

Ataraxia

Şaý-Sepler Taslama moda we ösen tehnologiýa bilen utgaşyp, köne got elementlerini häzirki zaman kontekstinde däp bolan potensialy ara alyp maslahatlaşyp, köne got elementlerini täze stilde edip biljek şaý-sepleri döretmegi maksat edinýär. Gotik wibleriň tomaşaçylara nähili täsir edýändigi bilen gyzyklanmak bilen, taslama dizaýn bilen geýýänleriň arasyndaky gatnaşyklary öwrenip, oýnawaç täsirleşmek arkaly özboluşly şahsy tejribe döretmäge synanyşýar. Sintetiki daşlar, aşaky eko-yz materialy hökmünde özara täsirini güýçlendirmek üçin reňklerini derä öwürmek üçin adatdan daşary tekiz ýüzlere bölünipdi.

Taslamanyň ady : Ataraxia, Dizaýnerleriň ady : Yilan Liu, Müşderiniň ady : Yilan Jewelry.

Ataraxia Şaý-Sepler

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.