Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tüwi Bukjasy

Songhua River

Tüwi Bukjasy Songhua River Rice, SOURCEAGE Azyk Toparyndaky ýokary derejeli tüwi önümidir. Adaty hytaý festiwaly - Bahar baýramy ýakynlaşdygyça, ajaýyp gaplanan tüwi önümini Bahar baýramynyň sowgatlaryna müşderilere sowgat hökmünde dizaýn edýärler, şonuň üçin umumy dizaýn, adaty hytaý medeni elementlerini görkezip, Bahar baýramynyň baýramçylyk atmosferasyny gaýtalamalydyr. we gowy many.

Taslamanyň ady : Songhua River, Dizaýnerleriň ady : 33 and Branding, Müşderiniň ady : SOURCEAGE.

Songhua River Tüwi Bukjasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.