Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Atçylyk Pawiliony

Oat Wreath

Atçylyk Pawiliony At pawiliony täze döredilen atçylyk merkeziniň bir bölegidir. Obýekt medeni mirasda ýerleşýär we serginiň taryhy ansamblynyň medeni sebiti bilen goralýar. Esasy binagärlik düşünjesi, aç-açan agaç krujka elementleriniň peýdasyna ullakan kapital diwarlary aýyrmakdyr. Fasad bezeginiň esasy maksady bugdaý gulaklary ýa-da süle görnüşindäki stilleşdirilen ritmiki nagyşdyr. Inçe metal sütünler, atyň kellesiniň stilleşdirilen silueti görnüşinde ýokary galdyrylan ýelimlenen agaç üçegiň ýagty şöhlelerini duýman diýen ýaly goldaýar.

Taslamanyň ady : Oat Wreath, Dizaýnerleriň ady : Polina Nozdracheva, Müşderiniň ady : ALPN Ltd./Architectural laboratory of Polina Nozdracheva Ltd..

Oat Wreath Atçylyk Pawiliony

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.