Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Awtomatiki Kofe Maşyn

F11

Awtomatiki Kofe Maşyn Pleönekeý we owadan, arassa çyzyklar we ýokary hilli materiallar F11 dizaýnyny professional we içerki şertlere laýyklaşdyrýar. Doly reňkli 7 "duýgur ekrany ulanmak gaty aňsat we içgin. F11" bir degmek "enjamy, bu ýerde çalt içmek üçin halaýan içgileriňizi sazlap bilersiňiz. Iň ýokary sagady ýeňip geçmek üçin ulaldylan noýba, suw çüýşesi we ýer konteýnerleri bar Patentlenen dem alyş bölümi basyşly espresso ýa-da basyşsyz adaty kofe hödürläp biler we ys keramiki tekiz pyçaklar bilen kepillendirilýär.

Taslamanyň ady : F11, Dizaýnerleriň ady : Nicola Zanetti, Müşderiniň ady : Dr Coffee.

F11 Awtomatiki Kofe Maşyn

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.