Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kompaniýa Sowgady

Yun Tea

Kompaniýa Sowgady Bu çaý ýygnamak dizaýny, hytaý zodiak we goroskoplar düşünjesini öz içine alýar, bu hytaý medeni däp-dessuryny başgaça çemeleşmek we ses äheňi bilen dünýä halkyna wagyz etmäge kömek edýär. Günbatar çinoiserie willow nagşynyň grafiki stili, Hytaýyň gündogar kagyz kesýän zodiak häsiýeti bilen dolandyryldy, bu çaý we zodiak bagtly gül bilen baglanyşykly wizual şahsyýet döredýär.

Taslamanyň ady : Yun Tea, Dizaýnerleriň ady : Jacky Cheung, Müşderiniň ady : SharpMotion.

Yun Tea Kompaniýa Sowgady

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.