Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Uniwersitetiň Içerki Dizaýny

TED University

Uniwersitetiň Içerki Dizaýny Döwrebap dizaýn düşünjesi bilen döredilen TED uniwersitetiniň giňişlikleri, TED edarasynyň progressiw we häzirki zaman ugruny görkezýär. Döwrebap we çig mal tehnologiki infrastruktura we yşyklandyryş bilen birleşdirildi. Bu pursatda öň görmedik kosmos konwensiýalary goýulýar. Uniwersitet ýerleri üçin täze görnüş döredilýär.

Taslamanyň ady : TED University, Dizaýnerleriň ady : Craft312 Studio, Müşderiniň ady : Craft312 studio.

TED University Uniwersitetiň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.