Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bellik

Brainfood

Bellik “Brainfood” bellikleri okamak işine “beýni üçin iýmit” hökmünde gülkünç çemeleşme, şonuň üçin çemçe, vilka we pyçak görnüşinde bolýar! Okaýyşlaryňyza, edebiýatyň görnüşine baglylykda, dogry görnüşi saýlap bilersiňiz. romantika we söýgi hekaýalary üçin çemçe belligini, filosofiýa we poeziýa üçin çeňňek şekilli, komediýa we gülkünç okamak üçin pyçagy saýlap bilersiňiz. Bellikler köp mowzukda gelýär. Ine, adaty grek ýadygärlik ýadygärligi üçin täze dizaýn teklibi hökmünde gök iýmit, gök tomus we gök öwüsginler.

Taslamanyň ady : Brainfood, Dizaýnerleriň ady : Natasha Chatziangeli, Müşderiniň ady : Natasha Chatziangeli Design Studio.

Brainfood Bellik

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.