Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Beden Bezegi

Metamorphosis 3D

Beden Bezegi 3D çap edilen tatu, belli bir 2D dizaýnynyň üç ölçegli, fiziki şekillendirişidir. Netijede, çeýe we bio-arassa, silikon esasly ýelimleri ulanyp, deriniň ýüzüne aňsatlyk bilen ulanyp boljak beden bezeginiň bir bölegi. Programmadan soň gazanylan oňyn ýeňillik effekti wizual we taktiki gyjyndyrma arkaly möhüm dizaýn maglumatlary habar berýär. 3D çap ediş adaty beden bezegi, adaty tatuirovkalara has az hemişelik we täsir etmeýän alternatiwadyr, adam şekilini görkezmek we üýtgetmek üçin täze mümkinçilikleri hödürleýär.

Taslamanyň ady : Metamorphosis 3D, Dizaýnerleriň ady : Jullien Nikolov, Müşderiniň ady : University of Lincoln.

Metamorphosis 3D Beden Bezegi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.